Groninger Rotterdammer Stoomboot Maatschappij

€ 22,50

Frequente diensten vanuit Groningen op Amsterdam en Rotterdam alsmede diensten op Winschoten-Groningen-Leeuwarden-Harlingen. Wekelijkse diensten op Bremen en Hamburg.

Rinze Koop Mast

De 'Groninger-Rotterdammer Stoomboot Maatschappij' verhaalt de geschiedenis van deze maatschappij tussen 1876 en 1989. Het volgt de historie van deze puur Groninger rederij nauwgezet vanaf de oprichting tot aan de statutaire opheffing.
De bijzondere aanleiding tot haar oprichting, de onontbeerlijke steun daarbij van de industrieel W.A. Scholten, de moeilijke beginjaren, haar voorspoedige vlootuitbreiding, de gedurfde stap naar buitenlandse lijndiensten vanaf Groningen en de introductie van passagiersvaart naar de Waddeneilanden passeren de revue.
In latere jaren doet de invloed van de Eerste Wereldoorlog zich gevoelen. Een uitgebreid hermotoriserings-programma wordt doorgevoerd. De stoommachines op de vloot worden vervangen door dieselmotoren. De introductie van de vrachtauto dwingt tot ingrijpende maatregelen.
De Tweede Wereldoorlog zorgt voor grote verliezen, die slechts met grote inspanning kunnen worden overwonnen. Uiteindelijk zal de maatschappij opgaan in de 'Groninger Beurtvaart' die omstreeks 1980 wordt opgenomen in het concern van de 'Koninklijke Nedlloyd'.