Leven langs de vloedlijn

€ 8,00

Ontmoetingen tijdens zeereizen

Jaap Kiers

Waar twee werelden elkaar ontmoeten is het leven vaak het spannendst. Dat geldt ook voor de vloedlijn; daar waar land en zee samenkomen. Het is een plaats met de spanning van botsende tegenstellingen. De zee kan de kust licht beroeren, maar ook meedogenloos teisteren. De vloedlijn is het vertrekpunt en doel van zeereizen, het gebeid waar rampen en reddingen zich voltrekken. Het is de plaats voor ontmoetingen en afscheid nemen. In het gebied van de vloedlijn heerst de emotie. En emotie is de koning van de verhalen.

De verhalen van Jaap Kiers in de boekje gehoorzamen allemaal aan die koning.

Vreugde, verdriet, verlangen, weemoed, doodsangst, trots en heldenmoed zijn de verborgen hoofdrolspelers bij zijn ontmoetingen met mensen gebeurtenissen uit hun verleden. Alle verhalen gaan over mensen die op de een of de andere manier in hun leven langs de vloedlijn zijn geraakt door de aanwezigheid van de zee.