Skipperstaal

€ 12,50

Karel Ferdinant  Gildemacher

Friese schipperstermen

Friese schippers die de zeeën en de binnenwateren bevoeren, hadden een rijke taalschat. De taal van de zeilschippers maakte een bloei door tot aan de twintigste eeuw. Bijna dreigde die vaktaal met het beroep te verdwijnen, maar gelukkig is er het Skûtsjesilen en de watersport. Daarin leeft de Skipperstaal voort

De taalkundige dr. Karel Ferdinand Gildemacher uit Joure legde rond 1970 met een doctoraalstudie de basis voor het woordenboek. Met medewerking van Klaas Jansma en Jelmer Kuipers kwam Skipperstaal tot stand. Skipperstaal is rijk van taal en schipperscultuur. Duizenden Friese schipperstermen worden toegankelijk via een Nederlandstalig register. Een prachtig lexicon vol woorden, uitdrukkingen en illustraties. Met een lijst van Fryske wetternammen.