Van schroot naar vloot

€ 29,95

Frits Jansen, Klaas Jansma en Martsje de Jong

Deel 1 De Skutsjes

Nederland bezit van alle landen ter wereld de grootste vloot klassieke schepen. Tenminste, die stelling is in 2015 verkondigd en onderbouwd. Je zit dan nog met definitiekwesties, en de vraag hoe het staat met de kwaliteit van al dat erfgoed. In dit boek wordt daar op ingezoomd, vooral op de skûtsjevloot. Van deze oude zeilschepen, voor het merendeel gebouwd in het begin van de twintigste eeuw, vaart ruim de helft nog. En bijna een kwart daarvan, meer dan honderd schepen, wordt ingezet bij de wedstrijden en de chartervaart. Deze skûtsjes vormen het stralend middelpunt van dit werk. Ooit waren de meeste van deze binnenscheepjes bijna tot schroot vervallen. Ze kwijnden half onder water roestend weg of dienden hooguit nog als drijver onder een woonark, Hoe en door wie zijn ze gerestaureerd? Vanuit welke drive en principes?

In dit boek worden deze vragen voor een deel beantwoord. Andere komen aan de orde in een volgend deel, als we nader ingaan op tjalken, klippers en slepers. Dan wordt ook de wooncultuur aan boord beschreven, de wijze van tuigen, scheepssier en het gebruik van (antieke) motoren. In dit eerste deel belichten we het thema, de aanpassing aan nieuwe gebruiksdoeleinden, de meettechniek en het kleurgebruik. Onder redactie van Frits Jansen en Klaas Jansma hebben kenners daar een kundige bijdrage toe geleverd. Martsje de Jong vooral heeft zich ingespannen voor de beschrijving van meer dan honderd skûtsjes. Zij kon putten uit materiaal van onder meer tientallen betrokken liefhebbers.