Uitverkocht

De schoonheid onzer binnenschepen

€ 10,00
De schoonheid onzer binnenschepen
Uitverkocht

W.J. Dijk

Het is nog niet zo heel lang geleden dat onze Binnenwateren beheerst werden door schepen in velerlei typen en grootten. Deze binnenschepen waren toen het aangewezen middel voor handel en transport. Want vele plaatsen in ons land, kleine en grote steden, dankten hun bestaan en ontwikkeling aan het water. De tekenaar-schrijver werd al sinds het einde van de vorige eeuw geboeid door de mooie oude werkschepen in hun vele karakteristieke vormen. Schepen, die door de tijd heen zijn gegroeid volgens de eisen van het werk en de streek waar ze gebruikt werden. En met tuigages die door generaties van scheepsbouwers vervolmaakt werden.

De auteur heeft al die oude schepen en hun schippersgezinnen gekend en hij heeft er zijn hart aan verpand. Van de uitgebreide collectie aquarellen, tekeningen en etsen van de hand van de heer Dijk is, met medewerking van de Ottema-Kingma Stichting te Leeuwarden, een dankbaar gebruik gemaakt ter verluchting van de tekst. Dit boek zal wel zo ongeveer het laatste zijn dat nog door een tijdgenoot kon worden getekend en geschreven. Mede daardoor is het van waarde en heeft het een volkomen eigen charme.