Zeven dagen alleen op een zandplaat

€ 9,95

Jaap Kiers

Zoals Godfried Bomans en Jan Wolkers in 1971 op Rottumerplaat
 
Avontuur: Met een scheepje naar een eenzame zandplaat in de Waddenzee varen, droogvallen daar in totale afzondering zeven dagen blijven. Jaap Kiers speelde een week lang de hoofdrol in zijn eigen Robinson Crusoë-film, een jongensdroom. Maar toch is deze held uit het beroemde boek van Daniel Defoe niet de belangrijkste inspiratiebron.
Dat waren Godfried Bomans en Jan Wolkers, die in 1971 ook precies zeven dagen in een tentje alleen op Rottumerplaat gebivakkeerd hebben. Elke dag werden zij geïnterviewd door de toen eveneens beroemde radiopresentator Willem Ruis. Prachtige radiouitzendingen waren dat; 'realityradio' voordat het woord bestond.
Hoe is het om zeven dagen helemaal alleen te zijn? Het is nu vast heel anders dan 40 jaar geleden. Wat moet je al die tijd op die plaat doen? Je rot vervelen? Wordt alleen-zijn, zonder contact met anderen, niet snel eenzaamheid? Allemaal vragen. Voor antwoorden is er maar één oplossing: doen!
Jaap Kiers noteerde zijn belevenissen en vergeleek die met zijn illustere voorgangers. E-boek met filmpjes van de ervaringen op het Wad, foto's en kaartjes. En een terugblik op de ervaringen van Bomans en Wolkers.